NiCan - CAN bus reader

Четец за CAN шина

Подробно описание

Захранване 5 .. 30 V
Скорост на CAN шина 100 kBit/s .. 500 kBit/s
Номинален диаметър на CAN окабеляването 20 mm
Работна температура (на околната среда) -20°C .. +40°C
Консумация на ток  - при минимално 20 mA. 40 ma при максимално - изпращане на данни