Управление на персонал чрез локация

Строителен техник
Пощалион
Търговец

The location of person by the signal of the phone

 

Learn more

 

Work task allocation and control of execution

 

Learn more

Анализ на стила на шофиране и сигурност на превозното средство

Лесно и функционално управление на флота

Монтиране на сонди (ако е невъзможна или не е достатъчно прецизна комуникацията по OBD/CAN
Монтиране на сонди (ако е невъзможна или не е достатъчно прецизна комуникацията по OBD/CAN
Датчик за врата

Управление на хидравлика

Комуникация в реално време с ремарке (контрол върху температура, усветеност и обем)

Датчик за врата
Връзка с хладилник
CAN комуникация
Датчик за хидравлика
Сензор за идентификация на шофьора