Управлявайте флотата си от мобилното приложение навсякъде

 

 

   

 

Получаване на местоположение и задаване на задачи на роднини и подчинени чрез сигнал от техния мобилен апарат

 

Управление на задачите

Изпратете маршрути и задачи до служителите и следете изпънението им в работно време

Задачи

Задаване на места за посещение за определени срокове

Информация за прогреса на поставените задачи

Информация, график на смени, снимки и т.н.