Personalhantering efter plats

Bygghandledare
Brevbärare
Klienthanterare

Lokalisering av personer med hjälp av signalen från telefonen

 

Läs mer

 

Fördelning av arbetsuppgifter och kontroll av utförandet

 

Läs mer

Körstilsanalyser och fordonets säkerhet

Funktionellt utmärkt flottförvaltning

Anslutning till bränsletankens flottör (om det inte finns OBD / CAN)
Anslutning till bränsletankens flottör (om det inte finns OBD / CAN)
Dörrsensor

Fullständig hydraulisk datakontroll

Onlinekommunikation med släpvagn

Dörrsensor
Refrigeration anslutning
CAN anslutning
Hydraulisk sensor
iButton förarautentisering