Rutter visas på kartan med riktningar av förflyttelse och stoppunkter
Bilkörnings historia med tidsintervall och hållplatser
Grafer med hastighet, bränsleförbrukning mm., bundna till karta
Bilens rörelseriktning, hastighet och andra uppgifter på nätet
Samtal med förare med hjälp av Garmin, mobilapp eller SMS