Täpne info kütusetaseme kohta

Tuvastatud kütusekadu/-vargus
Link antud kuupäeva kütusegraafikule
Kokkuvõte valitud perioodil tangitud kütusest ning kütusekaost

Kütusegraafikud

Kütusegraafikud näitavad sõiduki kütusenivoo dünaamikat. Siin näites on kuvatud kütusekao/varguse juhtum.