Przynajmniej 40 różnych typów raportów, z możliwością zautomatyzowania procesu ich tworzenia i sporządzenia własnych raportów

Opcje eksportu do formatów PDF, XLS i CSV
Istnieje możliwość wyboru najczęściej używanych raportów z wykazu raportów
Pola ustawień specyficzne dla typu raportu

 

Raport trasy

Różne typy ustandaryzowanych raportów jazdy, odpowiednie dla księgowości i Urzędu Skarbowego

 

Raport podsumowujący

Podsumowanie samochodu w danym okresie, liczba przejechanych kilometrów, zużycie paliwa, itd.

 

Raport o postojach

Dane dotyczące czasu trwania parkowania, stanu zapłonu i adresu postoju.

 

Analizuj styl jazdy kierowcy

Określ, jak agresywnie lub ekonomicznie jeździ kierowca

Automatyczny wydruk raportu trasy

 

 

 

Raporty o zużyciu paliwa, uzupełnianiu paliwa, odpływie paliwa

Dynamika zużycia paliwa w raportach i wykresach.

 

Otrzymuj raporty automatycznie pocztą elektroniczną

Możliwość wysyłania pocztą elektroniczną określonych raportów uwzględniających określone parametry za dany okres (w formacie PDF, XLS lub CVS).

 

box_atskaites5.jpg

Stwórz własne raporty

Idealna możliwość ustawiania parametrów, które chcesz uwzględnić w raporcie.