Pārvaldi autoparku
no jebkuras vietas ar
SkyFMS mobilo lietotni

 

 

  

 

Tuvinieku un padoto darbinieku pārvaldība pēc mobilā telefona GPS signāla

 

Darba uzdevumu vadība

Nosūti maršrutu darba uzdevumus un tiešsaistē seko līdzi to izpildei

Darba uzdevumi

Noteiktā laikā izpildāmi maršruti un apmeklējamas pieturvietas

Uzdevumu izpildes gaita

Pieturvietu apmeklējums, nobīde no grafika, fotoattēli u.c.